prz logo.jpg  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

LOGOWWW.jpg 

Prostokąt zaokrąglony: Kategorie

 

 

 

 

 

Ø Camera Mouse

Ø Wspomaganie kliknięcia

Ø Lupa

Ø Emulator Myszy

Ø Ekran

Ø Pisanie bez użycia klawiatury

Ø Synteza tekstu

Ø Rozpoznawanie mowy

Ø Zmiana układu klawiatury

Ø Inne

       Strona główna       Wszystkie aplikacje       O autorze

 

NaviGaze

 

Opis:

Aplikacja służy do kontroli kursora myszy za pomocą ruchu głową. Małe ruchy głową powodują ruch myszki, natomiast zamknięcie oka powoduje kliknięcie. Aplikacja wymaga dobrej jakości kamery.

 

navigaze_1.jpg

 

Obsługa:

Po uruchomieniu aplikacji należy wybrać na obrazie z kamery obszar odpowiedzialny za sterowanie np. oko. Gdy mamy wybrany dany obszar możemy Kliknąć Control -> Start, by rozpocząć sterowanie za pomocą ruchu głowy. Klikając Edit-> settings możemy edytować obszary kontroli ruchu. Obszar AOI jest to obszar na obrazie, w którym możemy poruszać głową a program wykryje ten ruch. Gdy ruch zaznaczonego punktu nastąpi poza tym obszarem program go nie wychwyci.

Przesuń głowę w lewo, w prawo, w górę i w dół, aby kontrolować ruch myszy. Zamknij oko i przytrzymaj przez 1, 2 lub 4 sekundy, aby sygnalizować różne kliknięcia myszką.

 

Pobierz:

http://access.uoa.gr/ATHENA/eng/applications/view/258

 

 

.

 

 

 
Prostokąt zaokrąglony: