prz logo.jpg  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

LOGOWWW.jpg 

Prostokąt zaokrąglony: Kategorie

 

 

 

 

 

Ø Camera Mouse

Ø Wspomaganie kliknięcia

Ø Lupa

Ø Emulator Myszy

Ø Ekran

Ø Pisanie bez użycia klawiatury

Ø Synteza tekstu

Ø Rozpoznawanie mowy

Ø Zmiana układu klawiatury

Ø Inne

       Strona główna       Wszystkie aplikacje       O autorze

 

Camera Mouse

 

Opis:

Mała ale bardzo pomocna aplikacja umożliwiająca sterowanie kursorem myszy za pomocą ruchu głowy. Kliknięcie lub podwójne klikniecie jest wykonywane, gdy kursor myszy przebywa w określonym obszarze przez wcześniej zdefiniowany czas. Jest to jedna z lepszych aplikacji tego typu ze względu na łatwość obsługi.

SNAGHTML35923674

http://access.uoa.gr/ATHENA/eng/applications/view/248

 

Obsługa:

Po uruchomieniu aplikacji należy wybrać punkt, za pomocą którego chcesz kontrolować kursor. Po kilku sekundach automatycznie rozpocznie się sterowanie za pomocą głowy. Klikając przycisk Settings otworzy się nam okno umożliwiające zmianę ustawień. Najważniejsza jest pierwsza zakładka, w której ustawiamy „klikanie”. Możemy je wyłączyć, włączyć pojedyncze kliknięcie lub podwójne. Ważna jest również zakładka Gains, gdzie zmieniamy szybkość poruszania się kursora oraz zakładka Misc, gdzie możemy odwrócić ruch poziomy kursora.

 

Pobierz:

http://cameramouse.org/downloads.html.

Wymagana jest kamera.

Systemu Windows 8.1, 8, 7, Vista lub XP

 

 

 

 

 
Prostokąt zaokrąglony: