prz logo.jpg  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

LOGOWWW.jpg 

Prostokąt zaokrąglony: Kategorie

 

 

 

 

 

Ø Camera Mouse

Ø Wspomaganie kliknięcia

Ø Lupa

Ø Emulator Myszy

Ø Ekran

Ø Pisanie bez użycia klawiatury

Ø Synteza tekstu

Ø Rozpoznawanie mowy

Ø Zmiana układu klawiatury

Ø Inne

       Strona główna       Wszystkie aplikacje       O autorze

 

EdWord

 

Opis:

EdWord to prosty edytor tekstu który potrafi również czytać wprowadzany tekst i wyświetlać go jako symbole. W programie można dowolnie edytować i tworzyć profile dla każdego użytkownika co oznacza że każda osoba może posiadać inne ustawienia.

 

 

Obsługa:

Po uruchomieniu programu wyświetla się okno wyboru użytkownika. W zakładce Add User istnieje możliwość konfiguracji profili użytkowników jak również ich dodawania i usuwania.  W oknie konfiguracji użytkownika możemy wybrać klika poziomów uprawnień, istnieje również możliwość ręcznego konfigurowania ustawień. Każdy użytkownik może wybrać odpowiadający mu syntezator oraz głos lektora. Aby to zrobić, należy wybrać Voice Options w oknie konfiguracji konta.

 

Pobierz:

http://www.oatsoft.org/Software/edword-and-edweb/downloads/2.0.0.1/Sense_EdWord-EdWeb_setup.exe

 

 
Prostokąt zaokrąglony: