prz logo.jpg  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

LOGOWWW.jpg 

Prostokąt zaokrąglony: Kategorie

 

 

 

 

 

Ø Camera Mouse

Ø Wspomaganie kliknięcia

Ø Lupa

Ø Emulator Myszy

Ø Ekran

Ø Pisanie bez użycia klawiatury

Ø Synteza tekstu

Ø Rozpoznawanie mowy

Ø Zmiana układu klawiatury

Ø Inne

       Strona główna       Wszystkie aplikacje       O autorze

 

MyMediaPlayer

 

Opis:

Prosty odtwarzacz multimedialny, który pozwala na odtwarzanie plików audio i wideo. Użytkownik może stworzyć listy odtwarzania zarówno plików wideo oraz audio. Duże przyciski w znacznym stopniu ułatwiają pracę. Kilka podstawowych czynności w programie można wykonywać za pomocą klawiszy. Istnieją również przyciski ułatwiające komunikację („ Powiedz tak” oraz „Powiedz nie”) np. między osobą tworzącą listę utworów muzycznych do przesłuchania a osobą niepełnosprawną.

Kolejnym udogodnieniem są bardzo kontrastowe kolory tła i przycisków.

 

 

Obsługa:

Program nie wymaga instalacji. Pliki należy rozpakować i uruchomić plik mmp2. Gdy utworzymy listę odtwarzania program po ponownym uruchomieniu będzie je pamiętał, co oznacza brak konieczności każdorazowej konfiguracji. Przyciskiem Add Music Title dodajemy plik audio, natomiast przyciskiem Add Movie Title dodajemy plik wideo. Przyciskami Delete Music Title oraz Delete Movie Title usuwamy muzykę lub film z listy. W polu Selected wyświetlany jest aktualnie odtwarzany plik. Aby usunąć dany plik, należy nacisnąć przycisk Clear Selection. Przyciskami 1 oraz 2 możemy wyrazić opinie („powiedz tak”,„powiedz nie”) klawiszem „q” zamykamy program, klawiszem „s” przechodzimy do okna konfiguracji. Przyciskiem Go Play przechodzimy do odtwarzania pliku, który wyświetlany jest w polu Selected.

 

Pobierz:

http://sites.google.com/site/jamjolu/Home/mymediaplayer

 

 
Prostokąt zaokrąglony: