prz logo.jpg  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

LOGOWWW.jpg 

Prostokąt zaokrąglony: Kategorie

 

 

 

 

 

Ø Camera Mouse

Ø Wspomaganie kliknięcia

Ø Lupa

Ø Emulator Myszy

Ø Ekran

Ø Pisanie bez użycia klawiatury

Ø Synteza tekstu

Ø Rozpoznawanie mowy

Ø Zmiana układu klawiatury

Ø Inne

       Strona główna       Wszystkie aplikacje       O autorze

 

E-triloquist

 

Opis:

Program ułatwiający porozumiewanie się osobom niepełnosprawnym. Program nie posiada polskiej wersji językowej, lecz w ustawieniach istnieje możliwość użycia syntezatora eSpeak z polskim głosem. Program posiada wiele gotowych zwrotówm co znacznie ułatwia pracęm lecz wszystkie one są w języku angielskim. Na szczęście można dodawać i zapisywać polskie zwroty. Istnieje również możliwość wpisywania zdań do pola tekstowego, które potem program przeczyta.

 

 

Obsługa:

Przy pierwszym uruchomieniu do wyboru mamy angielskie zwroty wybierane za pomocą klawiszy wyświetlonych u dołu okna programu albo gotowe zwroty umieszczone pod paskiem menu. Użytkownik może jeszcze skorzystać z pola tekstowego, do którego może wpisać tekst, który ma zostać przeczytany.

Aby edytować utworzone zwroty lub dodawać nowe należy wybrać z paska menu Tools -> Edit Category&Phrase Tree. W oknie edycji możemy przeglądać utworzone zwroty a dzięki prostym przyciskom można w łatwy sposób dodawać foldery i odpowiednie zwroty. Przed zamknięciem okienek należy klikać przycisk Save, aby zapamiętać wprowadzone zmiany.

Możemy również zmienić zwroty, które przypisane są odpowiednim klawiszom (F1 – F12). Aby zmienić zwroty, należy wybrać z paska menu Tools -> Edit Hotkeys. Po wprowadzeniu zmian należy zapisać zmiany przyciskiem Save.

Aby zmienić głos na język polski, należy wybrać z paska menu Tools ->Options -> Voice. I z listy wybrać głos polski.

 

Pobierz:

http://www.etriloquist.com/Downloads.php

 
Prostokąt zaokrąglony: