prz logo.jpg  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

LOGOWWW.jpg 

Prostokąt zaokrąglony: Kategorie

 

 

 

 

 

Ø Camera Mouse

Ø Wspomaganie kliknięcia

Ø Lupa

Ø Emulator Myszy

Ø Ekran

Ø Pisanie bez użycia klawiatury

Ø Synteza tekstu

Ø Rozpoznawanie mowy

Ø Zmiana układu klawiatury

Ø Inne

       Strona główna       Wszystkie aplikacje       O autorze

 

EscapeClose PRO

 

Opis:

Program umożliwia szybkie wyłączanie i minimalizowanie aplikacji. Posiada on 11 trybów pracy. Można się przełączać pomiędzy trybami klikając ppm na ikonę w pasku zadań. Minimalizacja odbywa się za pomocą przycisku  ~ a zamykanie okna przyciskiem Esc.

 

 

Obsługa:

Podczas pierwszego uruchomienia wyświetlana jest instrukcja użytkowania, niestety, tylko w języku angielskim. Opisywany jest w niej każdy z 11 trybów pracy programu.

Program przydatny dla osób z trudnościami w poruszaniu myszą.

 

Pobierz:

http://www.snapfiles.com/get/escapeclose.html

 

 
Prostokąt zaokrąglony: