prz logo.jpg  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

LOGOWWW.jpg 

Prostokąt zaokrąglony: Kategorie

 

 

 

 

 

Ø Camera Mouse

Ø Wspomaganie kliknięcia

Ø Lupa

Ø Emulator Myszy

Ø Ekran

Ø Pisanie bez użycia klawiatury

Ø Synteza tekstu

Ø Rozpoznawanie mowy

Ø Zmiana układu klawiatury

Ø Inne

       Strona główna       Wszystkie aplikacje       O autorze

 

SITPLUS

 

Opis:

SITPLUS jest to oprogramowanie które ma działanie ludyczno – terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych. Program oferuje nowe formy interakcji na podstawie obrazu z kamery internetowe, głosu i innych urządzeń peryferyjnych.

Obsługa:

Przed uruchomieniem programu należy upewnić się że wszystkie potrzebne urządzenia peryferyjne takie jak mikrofon, głośniki, kamera internetowa, Wii Remote są zainstalowane i działają poprawnie.

Aby przejść do głównego oka aplikacji należy po uruchomieniu aplikacji wybrać z paska menu

Activity -> Start Advanced

Wybierając rozwijany pasek Configuration można wybrać konfigurację urządzeń peryferyjnych takich jak Kamera internetowa lub wii remote.

Głowne okno programu podzielone jest na 3 części. Cześć po prawej stronie to część wybranej aktywności. W zależności jaką opcję z paska Activity wybierzemy w tej części znajdziemy opcje kamery internetowej, mikrofonu lub Wii remote. Częśc środkowa to opcje dźwięku a część po lewej stronie to opcje grafiki.

 

Pobierz:

http://sitplus.crea-si.com/downloads

 
Prostokąt zaokrąglony: