prz logo.jpg  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

LOGOWWW.jpg 

Prostokąt zaokrąglony: Kategorie

 

 

 

 

 

Ø Camera Mouse

Ø Wspomaganie kliknięcia

Ø Lupa

Ø Emulator Myszy

Ø Ekran

Ø Pisanie bez użycia klawiatury

Ø Synteza tekstu

Ø Rozpoznawanie mowy

Ø Zmiana układu klawiatury

Ø Inne

       Strona główna       Wszystkie aplikacje       O autorze

 

WordAid

 

Opis:

WordAid to program który analizuje wprowadzane litery i przewiduje, jakie słowo chcemy napisać. Użytkownik może skorzystać z dołączonych do programu list słów (słowa w języku angielskim), może wczytać słowa z pliku txt lub też manualnie dodawać nowe słowa. Program posiada również funkcję czytania słów. Program obsługuje polski darmowy syntezator eSpeak wraz z polskimi głosami. Program nie posiada polskiej wersji językowej.

 

Obsługa:

Obsługa programu jest bardzo prosta wystarczy wczytać listę słów i zminimalizować program. Podczas pisania w dowolnym programie tekstowym program automatycznie będzie analizował wprowadzane litery i prezentował propozycje słów. Aby wprowadzić proponowane słowo wystarczy kliknąć przycisk przypisany danemu słowu. Jeśli program nie zaproponuje słowa które chcemy użyć należy kontynuować pisanie.

Głos polski można wybrać z paska menu Settings ->Speech

W zakładce Speech Setup należy zaznaczyć Speech On, natomiast w zakładce Voice Setup z listy rozwijanej należy wybrać interesujący nas głos.

 

Pobierz:

Podczas instalacje istniej możliwość doinstalowania Sapi 4.0.

http://www.oatsoft.org/Software/wordaid

 

 

 
Prostokąt zaokrąglony: