prz logo.jpg  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

LOGOWWW.jpg 

Prostokąt zaokrąglony: Kategorie

 

 

 

 

 

Ø Camera Mouse

Ø Wspomaganie kliknięcia

Ø Lupa

Ø Emulator Myszy

Ø Ekran

Ø Pisanie bez użycia klawiatury

Ø Synteza tekstu

Ø Rozpoznawanie mowy

Ø Zmiana układu klawiatury

Ø Inne

       Strona główna       Wszystkie aplikacje       O autorze

 

Qwriting

 

Opis:

Mały program służący do wprowadzania liter bez użycia klawiatury. Okno aplikacji podzielone jest na kilka obszarów a do każdego z nich przydzielone jest kilka liter. Aby wprowadzić konkretną literkę użytkownik musi odpowiednio poruszać kursorem myszy. Sposób poruszania jest dość prosty choć wymaga pewnej wprawy.

 

 

Obsługa:

Okno programu składa się z kilku części.

Jeśli chcemy napisać środkową literę w danej części należy kursorem przejechać ze środka do danej części i wrócić kursorem do środka.

Jeśli chcemy wybrać literkę bardziej po lewej stronie należy wracając kursorem najechać na obszar po lewej stronie a dopiero następnie wrócić do środka.

Analogicznie jeśli chcemy wybrać literkę bardziej po prawej stronie wracając kursorem należy zahaczyć o obszar po prawej stronie a następnie wrócić do środka.

Sposób obsługi dobrze obrazuje ten filmik:

http://www.youtube.com/watch?v=j5qDqE1DYl0

 

Pobierz:

http://www.oatsoft.org/Software/qwriting/downloads/2.1/setup.exe

 

 

 
Prostokąt zaokrąglony: