prz logo.jpg  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

LOGOWWW.jpg 

Prostokąt zaokrąglony: Kategorie

 

 

 

 

 

Ø Camera Mouse

Ø Wspomaganie kliknięcia

Ø Lupa

Ø Emulator Myszy

Ø Ekran

Ø Pisanie bez użycia klawiatury

Ø Synteza tekstu

Ø Rozpoznawanie mowy

Ø Zmiana układu klawiatury

Ø Inne

       Strona główna       Wszystkie aplikacje       O autorze

 

PiLfIuS!

 

Opis:

Program umożliwia sterowanie komputerem za pomocą głosu. W zależności od tego jaką akcję użytkownik wybierze program po wypowiedzeniu komendy może emulować kliknięcie dowolnym przyciskiem myszy, kliknąć dowolny klawisz z klawiatury lub wybrać odpowiednią kombinację klawiszy. Niestety program reaguje jedynie na komendy wypowiadane w języku angielskim. Znajomość podstawowych słówek wystarczy, by móc korzystać z programu.

 

 

Obsługa:

Podczas pierwszego uruchomienia należy przeprowadzić konfigurację.

Na początku konfiguracji należy mówić dowolne słowa z odpowiednią głośnością a w następnym kroku należy czytać przykładowe zdania z normalną szybkością.

 

Po ukończeniu konfiguracji program jest gotowy do użycia.

 

Konfigurację można przerwać i zrobić ją w dowolnej innej chwili klikając na przycisk Speech Engine settings

 

Przyciskiem Load command list wczytujemy utworzoną listę komend.

Przycisk Create New komand list pozwala na stworzenie nowej listy komend.

 

Gdy chcemy dodać nową komendę, wystarczy kliknąć na przycisk + znajdujący się pod lista komend. W nowym okienku wpisujemy nową komendę (słowo w języku angielskim) i potwierdzamy przyciskiem +  a następnie wybieramy przycisk myszy, specjalne przyciski lub wpisujemy odpowiedni przycisk z klawiatury. Gdy skończymy tworzyć nową listę poleceń, wystarczy nacisnąć save.

 

Pobierz:

Przed instalacją należy się upewnić że jest zainstalowany aparat rozpoznawania mowy ( Microsoft Speech SDK 5.1) Jeśli nie jest on zainstalowany należy go zainstalować.

 

http://www.softpedia.com/get/Others/Miscellaneous/PiLfIuS.shtml

 

 
Prostokąt zaokrąglony: