prz logo.jpg  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

LOGOWWW.jpg 

Prostokąt zaokrąglony: Kategorie

 

 

 

 

 

Ø Camera Mouse

Ø Wspomaganie kliknięcia

Ø Lupa

Ø Emulator Myszy

Ø Ekran

Ø Pisanie bez użycia klawiatury

Ø Synteza tekstu

Ø Rozpoznawanie mowy

Ø Zmiana układu klawiatury

Ø Inne

       Strona główna       Wszystkie aplikacje       O autorze

 

Mouse Smoothing Software

 

Opis:

Program przeznaczony jest  przede wszystkim dla osób z samoistnym drżeniem rąk, które mają trudności z korzystaniem z myszki komputerowej. Działanie programu różni się od działania innych tego typu programów. Program przechwytuje dane ruchu myszy przed użyciem ich przez system operacyjny i stosuje dolnoprzepustowy filtr cyfrowy do szybkiego wygładzenia niepożądanego ruchu spowodowanego przez drżenie rąk. Wygładzone dane są następnie przekazywane do użycia systemowi operacyjnemu tak, aby każdy program otrzymał automatycznie wygładzone dane myszy. Jeśli do komputera podłączona jest więcej niż jedna mysz, wygładzenie można zastosować tylko do jednej z nich, dzięki czemu z drugiej myszy może korzystać inna, osoba która nie potrzebuje stosować redukcji drgań.

 

 

Obsługa:

Po zainstalowaniu programu możemy uruchomić Adjust Smoothing, aby zmienić opcje programu lub Install Smoothing, aby wprowadzić zmiany redukujące drgania. Okienko Adjust Smoothing składa się z kilku zakładek. W najważniejszej z nich Adjust Smoothing za pomocą suwaka możemy zmienić stopień wygładzania. Gdy uruchomimy Install Smoothing włączyć się nam nie jako kreator. W pierwszym kroku należy nacisnąć Yes, gdy chcemy zainstalować redukcję drgań, następnie należy wybrać interesującą nas mysz i nacisnąć Install. Po skończonej instalacji pojawi się komunikat informujący o konieczności restartu komputera w celu wprowadzenia zmian.

 

Pobierz:

http://www.alphaworks.ibm.com/tech/mousesmoothing/download

 

 
Prostokąt zaokrąglony: